O nás

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu automotomarket.sk je firma

AUTOMOTOMARKET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9xxxx Pxxxxxxxxxxxxxxx

Informačný systém www.automotomarket.sk je zaregistrovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Registračné číslo eshopu : 201406999

Fakturačné údaje

Fakturačná adresa:       AUTOMOTOMARKET - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovacia adresa:     AUTOMOTOMARKET - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orgán dozoru

       Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
       Andreja Sládkoviča 11
       971 01 Prievidza 1
       Odbor výkonu dozoru 

       tel. č.: 046/5422 771 
       fax č.: 046/5420 685 

       e-mail: tn@soi.sk
   

Daňové údaje 

Prevádzkovateľ je držieľom živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Prievidza
Číslo živnostenského registra: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: xxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ DPH: SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prevádzkovateľ je platcom Dane z pridanej hodnoty (DPH)

Kontakty 

Email:   objednavky@automotomarket.sk

Telefonické kontakty: 

ORANGE       090x xxx xxx

O2                091x xxx xxx

Kontaktovať nás možete aj pomocou služieb:

Gtalk: objednavky@automotomarket.sk

SKYPE:  objednavky@automotomarket.sk

Adresa pre osobný odber objednávky:

Objednaný tovar si môžete prevziat bez poplatku za dopravu na adrese

AUTOMOTOMARKET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9xx xx  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX