Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Reklamačný protokol

Reklamačný protokol


Prosím vytlačte si a zašlite nám tento vyplnený reklamačný protokol spolu s reklamovaným tovarom na adresu: Marián Kmeť – KOVEKO, Železničná 7, 958 04 Partizánske


Reklamujúci:
Meno:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
Email:


Zariadenie posielam na:

A.) ZÁRUČNÚ OPRAVU
B.) NEZÁRUČNÚ OPRAVU
• Záručná oprava: sa vzťahuje na funkčné vady výrobku spôsobené výrobným procesom.
• Nezáručná oprava: poškodenie zariadenia používaním


Reklamovaný tovar:
Názov tovaru:
Sériové číslo / číslo artiklu:
Poškodenie / stav zariadenia - tovaru:
Príslušenstvo:
Dátum dokladu o kúpe:
Popis závady:


Treba priložiť aj doklad o kúpe (pokladničný bloček alebo faktúru) - dobre čitateľnú kópiu dokladu. Originál doklad o kúpe si ponechajte.
Závada sa prejavuje: stále po určitej dobe náhodne inak
• V prípade, že sa pri oprave závada neprejaví alebo zákazník z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasí s navrhovanou cenou opravy, servis si účtuje poplatok za diagnostiku, manipuláciu a poštovné vo výške 12,00 € s DPH.


Zákazník svojím podpisom potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.


V …........................... dňa: …........................ Podpis:.........................................

 


(sem prilepte kópiu pokladničného dokladu)